Ефендієва (M. Afandiyeva)М.; Вагабов (K.Vahabov)К. МАЙКОПСЬКА СЕРІЯ (ОЛІГОЦЕН-НИЖНІЙ МІОЦЕН) СХІДНОГО КАВКАЗУ (АЗЕРБАЙДЖАН): ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ ТА ТЕКТОНІКА. Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості, v. 1, n. 2, p. 4-25, 5 Груд 2018.