(1)
Ефендієва (M. Afandiyeva)М.; Вагабов (K.Vahabov)К. МАЙКОПСЬКА СЕРІЯ (ОЛІГОЦЕН-НИЖНІЙ МІОЦЕН) СХІДНОГО КАВКАЗУ (АЗЕРБАЙДЖАН): ОСАДКОНАКОПИЧЕННЯ ТА ТЕКТОНІКА. ППНГП 2018, 1, 4-25.