ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОВИХ РЕЗЕРВУАРІВ У СКЛАДНИХ ГЕОТЕХНІЧНИХ УМОВАХ ПРИ СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВАХ

 • М.Л. Зоценко (М.Zotsenko) Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кодратюка, Полтава, Україна
 • Ю.Л. Винников (Yu.Vynnykov) Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кодратюка, Полтава, Україна
 • М.О. Харченко (М.Kharchenko) Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кодратюка, Полтава
 • І.І. Ларцева (І.Lartseva) Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кодратюка, Полтава, Україна

Анотація

Систематизовано проблемні питання будівництва та експлуатації нафтових вертикальних сталевих резервуарів у складних геотехнічних умовах (просадочні і заторфовані ґрунти, мули, насипні, намивні ґрунти, підтоплені території), у т. ч. на сейсмічно небезпечних територіях. Обґрунтовано методику зниження сейсмічної небезпеки (підвищення сейсмічної стійкості ґрунтової основи) з метою забезпечення
безаварійної експлуатації резервуарів у разі землетрусів різної інтенсивності. Наведено практичний досвід проектних рішень високоефективних систем «штучна основа – фундаменти – резервуар» у складних геотехнічних умовах для статичних і динамічних впливів (землетрусів, аварійних техногенних навантажень тощо)

Ключові слова: сейсмічні впливи, сейсмостійкість, нафтовий резервуар, складні інженерно-геологічні умови, штучна основа, ґрунтоцементні елементи

Список літератури

 1. ДБН В.1.1-45:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення. К.: Мінрегіонбуд України, 2017. – 39 с.
 2. Кендзера А.О. Моделювання впливу ґрунтової товщі на параметри сейсмічної небезпеки / А.О. Кендзера, А.Ю. Семенова // Світ геотехніки. – 2017. – №3 (55). – C. 4-14.
 3. Сейсмическое микрорайонирование строительных площадок для сейсмостойкого проектирования зданий и сооружений в сейсмических районах Украины / А.В. Кендзера, К.В. Егупов, Н.Г. Марьенков и др. // Наука та будівництво. – К.: НДІБК, 2015. – № 4. – С. 12-18.
 4. Selvaraju S. Vibro replacement stone columns for large steel storage tanks in Vietnam / S. Selvaraju, Z. Wei He, K. Weng Leong // Proc. of the 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea) – ed. by W. Lee, J.-S. Lee, H.-K. Kim, D.-S. Kim. – Seoul. – 2017. – P. 2651 – 2654.
 5. Anumod A.S. Finite Element Analysis of Steel Storage Tank Under Siesmic Load / A.S. Anumod, S. Harinarayanan, S. Usha // Intern. J. of Engineering Research and Applications (IJERA). – January 2014. – P. 47 – 54. – ISSN: 2248-9622 Trends and Recent Advances in Civil Engineering (TRACE- 24th-25 th January 2014).
 6. ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України. – К.: Мінрегіонбуд України, 2014. – 110 с.
 7. Ишихара К. Поведение грунтов при землетрясениях / С-Пб.: НПО «Геореконструкция-Фундаментпроект», 2006. – 381 с.
 8. Справочник геотехника. Основания, фундаменты и подземные сооружения / Под ред. В.А. Ильичева и Р.А. Мангушева. – М.: Изд-во АСВ, 2014. – 728 с.
 9. Ставницер Л.Р. Сейсмостойкость оснований и фундаментов / Л.Р. Ставницер // Монография. – М.: Изд-во АСВ, 2010. – 448 с.
 10. Абрамова Т.Т. Современные методы управления свойствами грунтов на участках высоких динамических нагрузок. М.: ГеоТехника. – 2015. – №4.– С. 6 – 25.
 11. Вознесенский Е.А. Природа и закономерности затухания волн напряжений в грунтах / Е.А. Вознесенский, Е.С. Кушнарева, В.В. Фуникова. – М.: ФЛИНТА, 2014. – 104 с.
 12. Zotsenko N. Soil-cement piles by boring-mixing technology / N. Zotsenko, Yu. Vynnykov, V. Zotsenko // Energy, energy saving and rational nature use. – Oradea University Press, 2015. – P. 192 – 253.
 13. Фундаменты стальных резервуаров и деформации их оснований / [П.А. Коновалов, Р.А. Мангушев, С.Н. Сотников и др.] // Научн. изд. – М.: АСВ, 2009. – 336 с.
 14. Зоценко М.Л. Бурові ґрунтоцементні палі, які виготовляються за бурозмішувальним методом / М.Л. Зоценко, Ю.Л. Винников, В.М. Зоценко. – Х.: Друкарня Мадрид, 2016. – 94 с.
 15. Kramer S.L. Geotechnical Earthquake Engineering / S.L. Kramer. – New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River, 1996. – 672 p.
 16. Innovative projects in difficult soil conditions using artificial foundation and base, arranged without soil excavation / P. Kryvosheiev, G. Farenyuk, V. Tytarenko, I. Boyko, M. Kornienko, M. Zotsenko, Yu. Vynnykov, V. Siedin, V. Shokarev, V. Krysan // Proc. of the 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea) – ed. by W. Lee, J.-S. Lee, H.-K. Kim, D.-S. Kim. – Seoul. – 2017. – P. 3007 – 3010.
 17. Probabilistic analysis of deformed mode of engineering constructions soil-cement grounds / Yu. Vynnykov, O. Voskobiinyk, M. Kharchenko, V. Marchenko // Materials Science, Engineering and Chemistry. – MATEC Web of Conf. Proc. of the 6th Intern. Scientific Conf. “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings” (Transbud-2017) (Kharkiv, Ukraine, April 19-21, 2017). – Vol. 116 (2017). – 02038 (2017). – ISBN: 978-2-7598-9022-4. Published online: 10 July 2017. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201711602038.
 18. Seismic behavior of LNG storage tank considering soil-foundation-structure interaction with different foundation types / J. Gon Ha, H. Joon Park, M. Kyo Lee, H. Lee, D.-S. Kim, S. Kwon, H. Kim // Proc. of the 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea) – ed. by W. Lee, J.-S. Lee, H.-K. Kim, D.-S. Kim. – Seoul. – 2017. – P. 931 – 934.
 19. Soil mix: influence of soil inclusions on structural behaviour / P. Ganne, N. Denies, N. Huybrechts et al. // Proc. of the 15th European Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Athens, 2011). – Amsterdam: IOS Press, 2011. – P. 977 – 982.
 20. Strength properties of densely compacted cement-mixed gravelly soil / A. Ezaoui, F. Tatsuoka, S. Furusawa, K. Yirao, T. Kataoka // Proc. of the 18th Intern. Conf. on Soil Mechanics andGeotechnical Engineering. – Paris. – 2013. – Vol. 1. – P. 329 – 332.
 21. Ground improvement using rigid inclusion for the foundation of LNG tanks / B. Hor, S. Hyun Jee, M. Jun Song, D. Young Kim // Proc. of the 19th Intern. Conf. on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (Sep. 17 – 22, 2017 / COEX, Seoul, Korea) – ed. by W. Lee, J.-S. Lee, H.-K. Kim, D.-S. Kim. – Seoul. – 2017. – P. 2907 – 2910.
 22. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти будівель і споруд. Основні положення проектування (зі змінами №1 і №2). – К.: Мінрегіонбуд України, 2012. – 161 с.
 23. ВБН В.2.2-58.2-94. Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа. – К.: Державний Комітет України по нафті і газу (Держкомнафтогаз), 1994. – 98 с.

Біографії авторів

М.Л. Зоценко (М.Zotsenko), Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кодратюка, Полтава, Україна


Доктор технічних наук, професор

Ю.Л. Винников (Yu.Vynnykov), Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кодратюка, Полтава, Україна


Доктор технічних наук, професор

М.О. Харченко (М.Kharchenko), Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кодратюка, Полтава


Кандидат технічних наук, доцент

І.І. Ларцева (І.Lartseva), Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кодратюка, Полтава, Україна


Кандидат технічних наук, доцент

Опубліковано
2018-12-05
Як цитувати
Зоценко (М.Zotsenko)М., Винников (Yu.Vynnykov)Ю., Харченко (М.Kharchenko)М., & Ларцева (І.Lartseva)І. (2018). ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОВИХ РЕЗЕРВУАРІВ У СКЛАДНИХ ГЕОТЕХНІЧНИХ УМОВАХ ПРИ СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВАХ. Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості, 1(2), 65-90. https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2018.02.065
Розділ
Розробка нафтових та газових родовищ