[1]
Гунда (M.Hunda)М., Кучерявий (V.Kucheryaviy)В., Підзирайло (O.Pidzyrailo)О., і Шепетун (I.Shepetun)І., «ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ», ППНГП, вип. 1, вип. 2, с. 91-127, Груд 2018.