[1]
Зоценко (М.Zotsenko)М., Винников (Yu.Vynnykov)Ю., Харченко (М.Kharchenko)М., і Ларцева (І.Lartseva)І., «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОВИХ РЕЗЕРВУАРІВ У СКЛАДНИХ ГЕОТЕХНІЧНИХ УМОВАХ ПРИ СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВАХ», ППНГП, вип. 1, вип. 2, с. 65-90, Груд 2018.