[1]
Кузьменко (P.Kuzmenko)П. і Войтко (O.Voitko)О., «УТОЧНЕННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ БІЛЬСЬКОГО НАФТОГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА (НГКР) НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ-ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ», ППНГП, вип. 1, вип. 2, с. 50-64, Груд 2018.