[1]
Вижва (S.Vyzhva)С., Безродна (I.Bezrodna)І., Безродний (D.Bezrodnyi)Д., і Попов (S.Popov)С., «АНІЗОТРОПІЯ АКУСТИЧНИХ ТА ПРУЖНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕРИГЕННИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ЗА ДАНИМИ ЛАБОРАТОРНИХ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», ППНГП, вип. 1, вип. 2, с. 34-49, Груд 2018.