Зоценко (М.Zotsenko)М.; Винников (Yu.Vynnykov)Ю.; Харченко (М.Kharchenko)М.; Ларцева (І.Lartseva)І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОВИХ РЕЗЕРВУАРІВ У СКЛАДНИХ ГЕОТЕХНІЧНИХ УМОВАХ ПРИ СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВАХ. Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості, v. 1, n. 2, p. 65-90, 5 Груд 2018.