Кузьменко (P.Kuzmenko)П.; Войтко (O.Voitko)О. УТОЧНЕННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ БІЛЬСЬКОГО НАФТОГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА (НГКР) НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ-ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості, v. 1, n. 2, p. 50-64, 5 Груд 2018.