(1)
Гунда (M.Hunda)М.; Кучерявий (V.Kucheryaviy)В.; Підзирайло (O.Pidzyrailo)О.; Шепетун (I.Shepetun)І. ДО ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГЕОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ. ППНГП 2018, 1, 91-127.