(1)
Зоценко (М.Zotsenko)М.; Винников (Yu.Vynnykov)Ю.; Харченко (М.Kharchenko)М.; Ларцева (І.Lartseva)І. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НАФТОВИХ РЕЗЕРВУАРІВ У СКЛАДНИХ ГЕОТЕХНІЧНИХ УМОВАХ ПРИ СЕЙСМІЧНИХ ВПЛИВАХ. ППНГП 2018, 1, 65-90.