(1)
Вижва (S.Vyzhva)С.; Безродна (I.Bezrodna)І.; Безродний (D.Bezrodnyi)Д.; Попов (S.Popov)С. АНІЗОТРОПІЯ АКУСТИЧНИХ ТА ПРУЖНИХ ПАРАМЕТРІВ ТЕРИГЕННИХ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ЗА ДАНИМИ ЛАБОРАТОРНИХ УЛЬТРАЗВУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. ППНГП 2018, 1, 34-49.