[1]
Кузьменко (P.Kuzmenko)П. і Войтко (O.Voitko)О. 2018. УТОЧНЕННЯ СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ БІЛЬСЬКОГО НАФТОГАЗОКОНДЕНСАТНОГО РОДОВИЩА (НГКР) НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОМПЛЕКСНОЇ ОБРОБКИ-ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. Проблеми та перспективи нафтогазової промисловості. 1, 2 (Груд 2018), 50-64. DOI:https://doi.org/10.32822/naftogazscience.2018.02.050.