К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

  • М.В. Гунда (M.Hunda) ДП «Науканафтогаз», Вишневое, Киевская область, Украина
  • В.А. Кучерявий (V.Kucheryaviy) Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканафтогаз», Вишневое, Киевская область, Украина
  • О.М. Підзирайло (O.Pidzyrailo) Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканафтогаз», Вишневое, Киевская область, Украина
  • І.Ф. Шепетун (I.Shepetun) Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканафтогаз», Вишневое, Киевская область, Украина

Аннотация

Разработан корпоративный стандарт Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» об определении стоимости использования геологической информации, созданной (приобретенной) Компанией за собственные средства, позволяющий учитывать не только стоимость робот, вследствие которых она была получена, но и вид информации (первичная, обобщенная, пакет геологической информации), уровень ее износа, стоимость предыдущих работ, а в отдельных случаях – потенциальную прибыль, которую можно получить либо потери, которых можно избежать благодаря геологической информации, предоставленной в пользование. Приведены примеры расчетов стоимости различных видов геологической информации для использования


Ключевые слова: геологическое изучение нефтегазоносности недр, геологическая информация, корпоративный стандарт


Список литературы
1. ГСТУ 41-00032626-00-011-99 Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Порядок проведення. К.: Комітет України з питань геології та використання надр, 1999. 17 c.
2. ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів (ICS:2005, MOD), К.: Держспоживстандарт України, 2009. 103 c.
3. Витвицький Я.С. Економічна оцінка гірничого капіталу нафтогазових компаній. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. – 431 с.
4. Індекси споживчих цін (індекси інфляції) [Онлайновий] // Державна служба статистики України (офіційний веб-портал). –1998-2018. – Статистична інформація. Економічна статистика / Ціни. – Отримано з: https://ukrstat.gov.ua
5. Методика визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету [Онлайновий] / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1075 // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. Законодавство України. – 2008. – Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1075-2008-%D0%BF
6. Методика определения конкретного размера платы за геологическую информацию о недрах, полученную в результате государственного геологического изучения недр [Онлайновий] / Затверджено наказом Міністерства природних ресурсів Російської Федерації від 15.12.2005 № 344, зареєстровано у Міністерстві юстиції Російської Федерації 31.03.2006 за № 7650 // Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система правовой информации. Законодательство России. 2006. Отримано з: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102106084&intelsearch=%EE+%ED%E5%E4%F0%E0%F5
7. Методичні рекомендації визначення кошторисної вартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) для організацій (підприємств) різних форм власності та господарювання (крім бюджетних установ) [Онлайновий] / Затверджено наказом Міністерства науки і освіти України від 21.02.2006 № 119 // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. 2006. Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0119290-06
8. Методичні рекомендації щодо структури і змісту розділів ТЕО з екологічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів нафти і газу [Онлайновий] / Затверджено наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин від 28.05.2009 № 191// Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. 2009. Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0191339-09
9. Національний стандарт № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» [Онлайновий] / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.20107 № 1185 // Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. – Законодавство України.– 2007. – Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1185-2007-%D0%BF
10. Облікова ставка НБУ [Онлайновий] // Національний банк України. Офіційне інтернет-представництво. Статистика. Грошово-кредитна та фінансова статистика. Фінансові ринки. – Отримано з: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647
11. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют [Онлайновий] // Національний банк України. Офіційне інтернет-представництво – Статистика. Щоденна інформація. – Отримано з: https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
12. Офіційний курс гривні щодо іноземних валют (середній за період) [Онлайновий] // Національний банк України. Офіційне інтернет-представництво – Статистика. Статистика зовнішнього сектору. – Отримано з: https://bank.gov.ua/files/Exchange_r.xls
13. Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією [Онлайновий] / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.1995 № 423 // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Законодавство України. – 1995. – Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/423-95-%D0%BF
14. Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу [Онлайновий] / Затверджено наказом Державної комісії України по запасах корисних копалин від 27.11.2006 № 316, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.12.2006 за № 1383/13257 // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Законодавство України. – 2006. – Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1383-06
15. Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи [Онлайновий] / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Законодавство України. – 2011. – Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-2011-%D0%BF
16. СОУ 71.1-20077720-067:2014 Геологорозвідувальні роботи на нафту та газ. Супервізія за проведенням комплексних геофізичних робіт. Методичні рекомендації / Затверджено наказом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 20.01.2015 № 13. К.: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2014. – Чинний від 2015-01-15.71 с.
17. СОУ 71.1-20077720-068:2014 Геологорозвідувальні роботи на нафту та газ. Супервізія за проведенням сейсморозвідувальних робіт. Методичні рекомендації / Затверджено наказом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 20.01.2015 № 13. – К.: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2014. –Чинний від 2015-01-15 – 65 с.
18. СОУ 71.1-20077720-076:2017 Нафтова і газова промисловість. Формування та передача геологічної інформації. Загальні технічні умови / Затверджено наказом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 19.12.2017 № 406. К.: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2017. – Чинний від 2017-12-19.51 с.
19. СОУ 71.1-20077720-078:2017 Нафтова і газова промисловість. Геологічна інформація. Методика визначення вартості для користування / Затверджено наказом Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» від 26.12.2017 № 424. К.: Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», 2017. – Чинний від 2017-12-26.55 с.
20. Цивільний кодекс України [Онлайновий] / Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Законодавство України. - 2003. – Отримано з: http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/435-15.

Данные об авторах

М.В. Гунда (M.Hunda), ДП «Науканафтогаз», Вишневое, Киевская область, Украина


Заместитель директора

В.А. Кучерявий (V.Kucheryaviy), Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканафтогаз», Вишневое, Киевская область, Украина


Заведующий отделением

О.М. Підзирайло (O.Pidzyrailo), Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканафтогаз», Вишневое, Киевская область, Украина


Старший научный сотрудник

І.Ф. Шепетун (I.Shepetun), Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканафтогаз», Вишневое, Киевская область, Украина


Заведующий отделом

Опубликована
2018-12-05
Как цитировать
ГУНДА (M.HUNDA), М.В. et al. К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ. Проблемы и перспективы нефтегазовой промышленности, [S.l.], n. 2, p. 91-127, дек. 2018. ISSN 2616-9576. Доступно на: <http://naftogazscience.org/index.php/journal/article/view/27>. Дата доступа: 17 дек. 2018
Раздел
Нормативно-правовое обеспечение геологоразведочного процесса