ГАРМОНИЗАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И ЕВРОПЕЙСКИМИ

  • Ю. І. Воєвідко (Yu. I. Voievidko) Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканефтегаз», Вишнёвое, Киевская обл., Украина
  • В. А. Кучерявий (V.A. Kucheriavyi) Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканефтегаз», Вишнёвое, Киевская обл., Украина
  • О. М. Підзирайло (O.M. Pidzyrailo) Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканефтегаз», Вишнёвое, Киевская обл., Украина
  • І. Ф. Шепетун (I.F. Shepetun) Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканефтегаз», Вишнёвое, Киевская обл., Украина
  • Я. В. Шуляков (Y.V. Shulyakov) Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканефтегаз», Вишнёвое, Киевская обл., Украина

Аннотация

Рассмотрены предпосылки и причины разработки терминологических стандартов в нефтегазовой отрасли. Определен их первоочередной перечень, подробно обоснована целесообразность разработки, приведены преимущества и внедрение.


Ключевые слова: стандарт, терминология, терминологическая работа, терминосистема
Список литературы
1. Угода про технічні бар'єри у торгівлі [Електронний ресурс] : від 15.04.1994 / Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Електронні дані. – Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/981_008
2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони [Електронний ресурс] : від 27.06.2014 : [Редакція від 30.11.2015] / Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Електронні дані. – Режим доступу http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011 (дата звернення 24.03.2016). – Назва з екрана
3. ДСТУ 1.7:2015 Національна стандартизація. Правила та методи прийняття і міжнародних і регіональних стандартів / прийн. наказом ДП «УкрНДНЦ» від 19.08.2015 № 98. – Офіційне видання. – Київ – ДП «УкрНДНЦ», 2015. – Чинний з 20.12.2015
4. Перелік галузевих стандартів і прирівняних документів колишнього СРСР нафтогазового комплексу України [Текст] : [Додаток до наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.02.2013 № 56.1]. – [Відміняє чинність наказу Мінпаливенерго України від 12.12.2007 № 588, скасовує наказ Міненерговугілля України від 21.01.2013 № 20]
5. Про стандартизацію [Електронний ресурс] : Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII : [Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 31, ст.1058; Із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96] // Верховна Рада України. Офіційний веб-портал. – Електронні дані. – Режим доступу http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1315-18/page (дата звернення 24.03.2016). – Назва з екрана
6. ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять / прийн. наказом Державного комітету України з технічного регулювання та споживчої політики від 30.10.2009 № 398. – Офіційне видання. – К: Держспоживстандарт, 2010. – Чинний з 01.07.2010
7. ISO 1998-1:1998 Petroleum industry – Terminology – Part 1 Raw materials and products / підготовлено технічним комітетом ISO/TC 28, Petroleum products and lubricants, Subcommittee SC 1, Terminology
8. ISO 1998-2:1998 Petroleum industry – Terminology – Part 2 – Properties and tests prepared / by Technical Committee ISO/TC 28, Petroleum products and lubricants, Subcommittee SC 1, Terminology
9. ISO 1998-3:1998 Petroleum industry – Terminology – Part 3 Exploration and production / підготовлено технічним комітетом ISO/TC 28, Petroleum products and lubricants, Subcommittee SC 1, Terminology
10. ISO 1998-4:1998 Petroleum industry – Terminology – Part 4 – Refining / підготовлено технічним комітетом ISO/TC 28, Petroleum products and lubricants, Subcommittee SC 1, Terminology
11. Електронний ресурс // Офіційний сайт ПАТ «Украгазвидобування» – Електронні дані. – Режим доступу http://ugv.com.ua/press/news

Данные об авторах

Ю. І. Воєвідко (Yu. I. Voievidko), Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканефтегаз», Вишнёвое, Киевская обл., Украина


Інженер 1-ї категорії

В. А. Кучерявий (V.A. Kucheriavyi), Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканефтегаз», Вишнёвое, Киевская обл., Украина


Заведующий отделением

О. М. Підзирайло (O.M. Pidzyrailo), Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканефтегаз», Вишнёвое, Киевская обл., Украина


Старший научный сотрудник

І. Ф. Шепетун (I.F. Shepetun), Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканефтегаз», Вишнёвое, Киевская обл., Украина


Заведующий отделом

Я. В. Шуляков (Y.V. Shulyakov), Отделение разработки нормативных документов и стандартизации, ДП «Науканефтегаз», Вишнёвое, Киевская обл., Украина


Инженер 2-ой категории

Опубликована
2017-09-01
Как цитировать
ВОЄВІДКО (YU. I. VOIEVIDKO), Ю. І. et al. ГАРМОНИЗАЦИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ И ЕВРОПЕЙСКИМИ. Проблемы и перспективы нефтегазовой промышленности, [S.l.], n. 1, p. 192-205, сен. 2017. ISSN 2616-9576. Доступно на: <http://naftogazscience.org/index.php/journal/article/view/10>. Дата доступа: 17 дек. 2018
Раздел
Нормативно-правовое обеспечение геологоразведочного процесса